Bwyty Dylanwad Da wine shop, Cafe, Dolgellau Bwyty Dylanwad Da wine, Dolgellau

Daytime Menu Trwy'r Dydd


Diodydd/Drinks


Espresso £2.00
Cappuccino £2.20    mawr/large: £2.50
Latte £2.50
Mocha £2.50
Siocled Poeth/Hot Chocolate £2.50
Te £2.20
Juices £2.20

Gwinoedd Ty/House Wines:


Gwydr/Glass 175ml £4.00
Potel/Bottle £15.50
See specials board or our award winning list for more wines.

Cwrw/Beer


Carlsberg 275ml £2.20
Czech Budweiser 500ml £3.80
Cwrw Llyn 500ml £3.80
Gwynt y Draig Cider £3.80


Cacennau/Cakes


Tregroes Toffee Waffle ££0.60
Bara Brith £2.00
Scones, Jam a Hufen £2.50
Chocolate Terrine £2.50
Toasted Teacake £1.80
Tapas
Roasted Almonds £2.00
Olives £2.00
Bread, Olives, Feta and Olive Oil £6.00
Marinated Anchovies £7.80
Dylanwad Salad - Welsh goats' cheese, apple and pecans and a Welsh honey dressing £7.80
Caws Cymreig - Welsh Cheeses £7.80
Serrano Ham £7.80
Dipyn o Bopeth/A Little of Everything £15.00
Cawl a Bara/Soup & Bread £5.50

Bwydlen Enghreifftiol


Mae'r fwydlen yn newid yn aml ac yn arddangos amrywiaeth o ddylanwadau o bedwar ban byd.


Cynigir dewisiadau ychwanegol i'r fwydlen arferol ac yn eu tymor gall gynnwys crancod lleol, pysgod, madarch gwyllt neu cig carw.


Reviews


"One of the best bistros in Wales, and the restaurant that had a special award for the best use of lamb."  - Golwg

"The food is excellent ... the waitresses were delightful."  - Sarah Brown's Best of Vegetarian Britain

"Service wears a smile." - The Rough Guide to Wales